Uzależnienia behawioralne

Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"   Uzależnienia behawioralne to niekontrolowane wykonywanie pewnych czynności,najczęściej wśród dzieci i młodzieży obserwujemy nieprawidłowe korzystanie z telefonu, internetu i komputera, które oferują bogaty dostęp do różnego...

Profilaktyka w walce z uzależnieniami

Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"   Profilaktyka to nie tylko działania ukierunkowane na uczniów, nauczycieli ale również aktywny udział rodziców. Od stycznia 2022 roku odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas piątych w formie online i zostaną omówione...

Kontynuowanie zajęć profilaktycznych w klasach ósmych

Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"   Zajęcia profilaktyczne w klasach ósmych Celem programu profilaktyki uzależnień jest porządkowanie wiedzy dotyczącej substancji psychoaktywnych i skutków ich używania, wymiana poglądów na temat postaw i wartości człowieka oraz...