Superwizja zespołu terapeutycznego

Superwizja zespołu terapeutycznego Zespół specjalistów Pomarańczowa Linia objęty jest superwizją Polskiego Instytutu Ericknowskiego od 18 marca 2022 roku. Superwizja jest ważną i efektywną metodą uczenia psychoterapii a przede wszystkim obowiązkiem pracy...

Uzależnienia behawioralne

Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"   Uzależnienia behawioralne to niekontrolowane wykonywanie pewnych czynności,najczęściej wśród dzieci i młodzieży obserwujemy nieprawidłowe korzystanie z telefonu, internetu i komputera, które oferują bogaty dostęp do różnego...

Profilaktyka w walce z uzależnieniami

Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"   Profilaktyka to nie tylko działania ukierunkowane na uczniów, nauczycieli ale również aktywny udział rodziców. Od stycznia 2022 roku odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas piątych w formie online i zostaną omówione...