Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"

 

   PIOTRKOWSKIE CENTRUM PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNE

POMARAŃCZOWA LINIA 

czekamy od 14.00 do 18.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), w środy od 11.00 do 19.00 

 

Dzień tygodnia
Poniedziałek


Agata Dzwonek

 

 

Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, psychoterapeuta psychodynamiczny w procesie certyfikacji. Pracuje z uzależnieniem, zaburzeniami nastroju, osobowości. Praca indywidualnie z pacjentem i grupowo.

Wtorek Karolina Dzięgielewska-Mastalerz

Psycholog i psychoterapeuta. Pracuje korzystając z dorobku szkół terapeutycznych m.in. poznawczo-behawioralnej, Gestalt i humanistyczne. Doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Środa

.

 

Środa

Marta Czupryńska

                            Katarzyna        Zatorska

Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Zajmuje się głównie pracą z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. W swojej pracy terapeutycznej korzysta z dorobku szkoły psychodynamicznej i systemowej.

Pedagog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Posiada doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, jak również w pracy indywidualnej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Psychoterapeuta w nurcie terapii systemowej.

Czwartek Piotr Żyła

Pedagog, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą i zachowaniami agresywnymi. Terapeuta i opiekun uzależnionych w Hostelu w Jedliczach.

Piątek Joanna Nowak-Kabzińska

Psycholog i pedagog. Psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym w trakcie szkolenia. Doświadczenie w pracy z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi. Socjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem.

 

  

 

 

Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"