Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"

 

PIOTRKOWSKIE CENTRUM PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNE
POMARAŃCZOWA LINIA realizuje specjalistyczne dyżury w następujących godzinach:

Poniedziałek w godzinach 13.00 – 17.00 , w środy w godzinach 11.00 – 19.00 
oraz we wtorek, czwartek i piątek w godzinach 14.00 – 18.00
 

 

Dzień tygodnia
Poniedziałek


Agata Dzwonek

 

 

Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, psychoterapeuta psychodynamiczny w procesie certyfikacji. Pracuje z uzależnieniem, zaburzeniami nastroju, osobowości. Praca indywidualnie z pacjentem i grupowo.

Wtorek Milena Zuchora-Grzejdziak Pedagog, profilaktyk uzależnień behawioralnych, mediator.

Środa

.

 

Środa

Marta Czupryńska

                            Katarzyna        Zatorska

Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Zajmuje się głównie pracą z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. W swojej pracy terapeutycznej korzysta z dorobku szkoły psychodynamicznej i systemowej.

Pedagog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Posiada doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, jak również w pracy indywidualnej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Psychoterapeuta w nurcie terapii systemowej.

Czwartek Ewa Gajda

Psycholog, doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi współuzależnionymi. Prowadzi od kilku lat grupy terapeutyczne i wsparcia.

Piątek Michał Milczarek

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą, a także osobami w podeszłym wieku. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej oraz w diagnozie psychologicznej.

Piątek Joanna Nowak-Kabzińska

Psycholog i pedagog. Psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym w trakcie szkolenia. Doświadczenie w pracy z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi. Socjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem. 

 

 

Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"