Publikacje dla rodziców 

Opracowanie – Janina Węgrzecka-Giluń
Konsultacja naukowa – dr Krzysztof Ostaszewski 
W broszurach dla rodziców poza merytorycznymi informacjami na temat specyfiki uzależnień behawioralnych, ich przyczyn, skutków oraz sposobów diagnozowania trudności, znajdują się wskazówki dotyczące pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia uzależnieniem oraz podejmowania skutecznej interwencji. W ramach projektu wydano następujące publikacje dla dzieci do bezpłatnego pobrania:

„Uzależnienia behawioralne. Rodzaje oraz skala zjawiska, sygnały ostrzegawcze i skutki. Kompendium wiedzy dla Rodziców”

„Uzależnienia behawioralne. Przyczyny uzależnień, sposoby zaradcze i pomoc. Kompendium wiedzy dla Rodziców”

Publikacje dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

 
Opracowanie – Kinga Kaczmarek oraz Karolina Van Laere
Konsultacja naukowa – dr Krzysztof Ostaszewski
 
W materiałach znajdują się informacje na temat uzależnień behawioralnych, ich skutków i konsekwencji oraz czynników chroniących. Dzieci dowiedzą się z nich, na co zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy, jak postępować w przypadku, kiedy zaobserwuje u siebie niepokojące sygnały. Istotną częścią materiałów są ćwiczenia do samodzielnego wykonania, rozwijające umiejętności psychospołeczne. W ramach projektu wydano następujące publikacje dla dzieci do bezpłatnego pobrania:                                                                                                                                    
„Nadużywanie komputera i Internetu. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych”                                                                                                                                         
 
Publikacje dla młodzieży ponadgimnazjalnej                                                                                   
 
 Bezpiecznie w Internecie. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”                                                                                                                               
 
„Kompulsywne objadanie się. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”