Fot. A. Wroniszewska "KeyCreative"

 

Uzależnienia behawioralne to niekontrolowane wykonywanie pewnych czynności,
najczęściej wśród dzieci i młodzieży obserwujemy nieprawidłowe korzystanie z telefonu, internetu i komputera, które oferują bogaty dostęp do różnego rodzaju aktywności.

Mimo, że odpowiedzialne korzystanie z telefonu, komputera i internetu, nawet przez dzieci, niesie ze sobą wiele korzyści, to należy jednak zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z nadmiernego, pozbawionego kontroli zaangażowania.

W szkołach podstawowych w klasach czwartych i szóstych przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych:

– „Telefon komórkowy przyjaciel czy wróg”

-„Uzależnienie od Nowych Mediów „  ( komputer, smartfon, tablet, konsole do gier, internet ).

Profilaktyka to nie tylko działania ukierunkowane na uczniów, nauczycieli, ale również aktywny udział rodziców.

Od stycznia 2022 roku odbędą się spotkania z rodzicami online i zostaną omówione zajęcia z profilaktyki uzależnień behawioralnych.

  1. Przyczyny uzależnień behawioralnych.
  2. Skutki nadużywania telefonu, internetu, komputera.
  3. Zagrożenia dla dzieci w internecie.
  4. Sygnały ostrzegawcze nałogowego używania telefonu, internetu.
  5. Gdzie szukać wsparcia.

Spotkania będzie prowadzić pani Milena Zuchora-Grzejdziak – pedagog, profilaktyk uzależnień behawioralnych.